U, de petitionaris
A2doorhoepeltje

Inburgering - welkom in Nederland

1.442 ondertekeningen

Het inburgeringsexamen is de afgelopen jaren te moeilijk gebleken voor meer dan 50% van alle inburgeraars. Maar 'de politiek' wil het examen in 2020 moeilijker maken. Dat is volgens ons niet logisch: het aantal inburgeraars dat niet aan de norm gaat voldoen, zal enorm groeien.

Petitie

Wij

, allen die zich betrokken voelen bij de inburgering en integratie van nieuwkomers,

 

constateren

dat de minister voornemens is om de norm van het taalniveau bij de inburgering in 2020 te verhogen van taalniveau A2 naar taalniveau B1, en dat het huidige inburgeringsniveau (A2) voor velen te moeilijk is,

 

en verzoeken

de verhoging van de norm voor inburgering van A2 naar B1 in heroverweging te nemen en daarbij de mening van deskundigen in de oordeelsvorming te betrekken.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
06-10-2020 
Petitionaris:
Ad Appel 
Organisatie:
Ad Appel Taaltrainingen/docenten inburgering  
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Deze petitie blijft nog actief tot 1-7-2022

In 2020 is deze petitie gestart. Op 1-1-2022 worden de wijzigingen voor de Wet Inburgering doorgevoerd.

+Lees meer...

We verlengen de petitie tot juli 2022 - we denken dat er tegen die tijd wel een nieuwe minister is. Deze kan dan de petitie in ontvangst nemen. We denken dat in de eerste maanden van 2022 ook duidelijk zal worden wat de werkelijke effecten van de nieuwe inburgering zullen zijn. We denken dat de werkelijk gedupeerden vanaf 1-1-2022 langzaam maar zeker in zicht van komen. Alle inburgeraars die tot 1-1-2022 naar Nederland komen vallen nog onder de 'oude' wet.

06-10-2021

Raad van State fluit Koolmees terug

Op 29 juni 2020 wordt het wetsvoorstel in de Tweede Kamer behandeld.

De Raad van State heeft een advies voor Koolmees geformuleerd. In het advies kun je op drie punten kritiek vinden op de uitgangspunten van Koolmees. 1. Ook een deel van de gezinsmigranten is gebaat bij betere (betaalde?) inburgering; 2.

+Lees meer...

Statushouders worden te veel bij de hand genomen; 3. B1 moet niet de norm zijn, maar bij de intake moet ook A2 al direct uitgangspunt kunnen zijn...

https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@119815/w12-20-0019-iii/

19-06-2020

Ondertekening Stichting Civic

De petitie voor een betere inburgering en tegen de B1-norm voor alle inburgeraars is nu ook ondertekend door Stichting Civic. De Stichting Civic treedt op als belangenbehartiger van alle inburgeraars/nieuwkomers in Nederland.

Woordvoerder van de stichting Tamar de Waal heeft zich de laatste jaren herhaaldelijk kritisch uitgelaten over de ontwikkelingen binnen de inburgering. We hopen dat deze ondertekening door de Stichting Civic veel anderen over de streep zal trekken. Inmiddels zijn er bijna 1000 ondertekenaars.

B1 als norm voor de inburgering is niet in het belang van een goede integratie van nieuwkomers in Nederland.

https://petities.nl/petitions/inburgering-welkom-in-nederland?locale=nl.

30-01-2020